heels-tech_142047870261bd4eee6333c

【Heels Tech】著高跟鞋攻略!跪著到站著!


着高踭鞋好難?雖然跳鋼管舞唔會經常著住對高踭鞋行黎行去,
但係著住對鞋由跪低到企起身都已經有好大既學問!今日同你地分享點樣可以著住高踭鞋靚靚咁由跪低到企番起身♥️

SS推介你感興趣...