_91126668460f6307b46f28

(辦公室自救系列)肩頸勞損


《辦公室自救肩頸瑜伽》
有好多學生,特別係男同學,經常同我講飽受肩頸僵硬同痠痛之苦。所以除咗上瑜伽課拉開肩頸部份外,我拍咗一段短教學,適合你地係辦公室都可以做架。大家趁住lunch break一齊圍埋練習,告別因為肩頸痛而引起嘅失眠同頭痛啦,呢個練習仲可以減低壓力,面對令你扯火嘅客戶/同事/老闆,都無咁容易影響自己嘅心情同健康。

#staytruebethelight

Class info: http://lunayogadance.wixsite.com/lunayogadancehk
Insta: mancheeyoga

SS推介你感興趣...