routine-wortout-_113756820760f58d972fc51

【一齊做運動】著高跟鞋跳鋼管舞可以有蜜桃臀?!內含蜜桃臀routine || wortout || 臀部


你地覺得著高跟鞋跳鋼管舞有咩好處?
第一當然係因為著完之後會令到對腳長d啦!🤩
第二就係著完之後會高左好多~基本每個人都高過170cm🙈!
其實著高跟鞋跳舞仲可以幫大家訓練屁股添呀~
今日既影片最尾仲有翹臀小routine比大家~
非常簡單!即學即跳!🍑蜜桃臀,你值得擁有!

SS推介你感興趣...