NB 990V5 OG web

【5.4正式開賣】Juno都著用990v5!實物細看New Balance 990 5代系列+進化論

波鞋除了定期推出OG版本玩復古、回憶之外,同時亦會不停進化,不停改進,今日就以New Balance 990為例,作為史上最賣座的New Balance波鞋之一,就由第一代1982推出的原版,來到今年2019年最新推出的990 v5,相距37年間,當中5代的進化,有咩特別可以令其keep住大受歡迎,就連Juno都肯做今次990V5的代言人,而且早前余文樂的自家品牌MADNESS都要玩埋聯乘?在開賣前即刻睇睇有咩吸引力!

撰文:AM.C | 編輯:Chim|攝影:Jacy Yip|圖片來源:New Balance

SS推介你感興趣...