【SDaily】編輯部高度推介5個最型日系男神!

之前介紹過咁多靚女比大家,今次就介紹翻女生們一定喜愛嘅5個最型日系男神!近年韓風係香港大熱,日系男生就變得稀有同吸引。霸氣的大叔和乾淨利落的清新男,實有妳喜歡嘅類型!

撰文:GinK |圖片來源:Instagram

.

SS推介你感興趣...